Bàn gấp ban công

1.100.000  900.000 

Bàn bar ngồi ban công gấp gọn dễ dàng