Vỉ lát sàn gỗ tự nhiên nan ngang

40.000 

Sàn gỗ tự nhiên ban công chung cư 6 nan ngang

Chất liệu gỗ tự nhiên

Kích thước: 30x30m2

 

Danh mục: