Vỉ gỗ tự nhiên nan xếp đan

45.000 

Vỉ lát sàn ban công chung cư, lô gia

Chất liệu gỗ tự nhiên nan xếp đan

Kích thước: 30x30m2

Category: